Disclaimer


Toepasselijk verklaring gebruiksvoorwaarden website

Op het gebruik van de website van Mirage.nu zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van Mirage.nu stemt de gebruiker in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden. De informatie op deze website wordt door Mirage.nu met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.
Mirage.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Mirage.nu garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij Mirage.nu en/of haar licentiegevers.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor informatief gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor commercieel gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mirage.nu niet toegestaan.

© mirage.nu | Website is powered by 2552.nl